Usluge

Preduzeće "Vatro MB" pored prodaje proizvoda u oblasti protiv požarne zaštite nudi i veći broj usluga u svojoj delatnosti obasti.

Izrađujemo

  • Pravila i planove zaštite od požara
  • Planove evakuacije za firme, skupštine stanara
  • Glavne projekte zaštite od požara

Vršimo

  • Izradu programa obuke i zaštite od požara
  • Teoretsku i praktičnu obuku radnika iz zaštite od požara

Obavljamo

  • Servis protivpožarnih aparata
  • Pregled hidrantske mreže
  • Ispitivanje boca na HVP