Armature

Vekiki izbor armatura za različite primene.

Vatrogasne armature

Usisne korpe

Armatura za naftu

Hidrantski nastavci, mlaznice

Vatro MB Pročitajte više

Usisna korpa ø52, ø75, ø110

Vatro MB Pročitajte više

Ventili, spojke, navrtke

Vatro MB Pročitajte više