aparati sa bočicom CO2 kao pogonskim sredstvom

Ovu grupu aparata odlikuju dve varijante:

Prenosni aparati - 6 i 9kg

Prenosni protvpožarni aparati sa bočicom CO2

* Ako se pune univerzalnim prahom mogu mogu uspešno da gase i požare klase A.

Prevozni aparati - 50 i 100kg

Prevozni protvpožarni aparati sa bočicom CO2

** Suvi hemijski prah se izbacuje pomoću CO2 gasa i nije štetan za ljudski organizam.

Tehničke specifikacije

Sredstvo za gašenje:prah na bazi NaHCO3
Klasa požara:* , ** , B , C
Oznaka aparata:S-6 | S-9 | S-50 | S-100
Vreme dejstva (s):15 | 20 | 45 | 60
Domet mlaza (m):6 | 6 | 10 | 10
Masa praha (kg):6 | 9 | 50 | 100
Pun aparat (kg):11 | 14,5 | 101 | 188
Područje korišćenja:-20˚C do +60˚C
Radni pritisak:12 bar
Primena:gasi el. uređaje do 1 kV

Namena

Prilikom aktivacije, aparat je potrebno držati u uspravnom položaju. Temperaturno područje delovanja aparata je od -20 do 60 oC, radni pritisak iznosi od 12 do 14 bara tokom aktivacije, dok pritisak u bočici pre aktiviranja iznosi 58 bara.