Protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom

Karakteristika ovih grupe aparata je da su uvek spremni za upotrebu zahvaljujući telu protivpožarnog aparata koje je pod stalnim pritiskom azota (N2), kao i jednostavnoj konstrukciji aparata. Prema težini punjenja, ovi aparati se izrađuju kao:

Prenosni aparati - 1, 2, 3, 6 i 9kg

Prenosni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom

Izrađeni u skladu sa standardom za prenosne aparate - SRPS Z.C2.035.

Prenosni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom

*** Pogonsko sredstvo pomoću kojeg se prah izbacuje je komprimovani gas azot.

Sredstvo za gašenje:univerzalni prah
Klasa požara:***, A, B, C
Oznaka aparata:S-1A, S-2A, S-3A, S-6A, S-9A
Vreme dejstva (s):7 | 12 | 15 | 25 | 30
Domet mlaza (m):4 | 4,5 | 5 | 7 | 8
Masa praha (kg):1 | 2 | 3 | 6 | 9
Pun aparat (kg):2,4 | 3,85 | 5,2 | 9,8 | 13,0
Područje korišćenja:-20˚C do +60˚C
Radni pritisak:12 bar
Primena:gasi el. uređaje do 1 kV

Prevozni aparati - 50 i 100kg

Prevozni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom

Izrađeni u skladu sa standardom za prevozne aparate - SRPS Z.C2.135.

Prevozni protivpožarni aparati pod stalnim pritiskom
Sredstvo za gašenje:prah na bazi NaCO2
Klasa požara:A, B, C
Oznaka aparata:S-50A | S-100A
Vreme dejstva (s):45 | 60
Domet mlaza (m):10 | 10
Masa praha (kg):50 | 100
Pun aparat (kg):88 | 175
Područje korišćenja:-20˚C do +60˚C
Radni pritisak:12 bar
Primena:gasi el. uređaje do 1 kV

Namena

Osnovna namena ovih grupe aparata je gašenje požara na električnim uređajima i instalacijama, prevoznim sredstvima, benzinskim stanicama, instalacijama hemijske industrije i na skladištima goriva i tečnih gasova.